27 Obserwatorzy
30 Obserwuję
dariuszkarbowiak1

Moje książki

Uwielbiam czytać, czasem piszę

Skandale w Biblii - Piotr Wrzosek, Jean-Pierre Prévost

Dobrze napisany esej o Biblii. Autor zwraca uwagę, że nie jest ona jednolita składa się z wielu ksiąg, trzydziestu dziewięciu dla Żydów, siedemdziesięciu dla protestantów i siedemdziesięciu trzech dla katolików. W sposób zwięzły, poparty przykładami ukazuje trudności w tłumaczeniu z oryginalnych zapisów. Niektóre fragmenty Księgi Hioba przedstawione są w kilku tłumaczeniach, które za każdym razem zmieniają sens zapisu.
Ten rozległy układ ksiąg jest wzajemnie ze sobą powiązany poprzez stałe nawiązywanie autorów do swoich poprzedników. Stwierdza, że Biblia rodzi się z Biblii. „I tak na przykład z Księgi Wyjścia rodzą się Księgi Liczb i Powtórzonego Prawa, z Księgi Ozeasza – Księga Jeremiasza, z Księgi Psalmów – psalmy i pieśni, Z Ewangelii Marka – Ewangelie Mateusza i Łukasza”. Autor sugeruje, nawiązując do tytułu książki – Skandale w Biblii, których jest zdecydowanie więcej niż przytoczone w eseju, że Biblia jako całość jest dziełem dialogu. Nie należy się bać i należy dyskutować o wszystkim co w niej brutalne aby znaleźć nowe spojrzenie na jej odczytywanie.
Zainteresowanym tematem, polecam, choć mało w lekturze Boga miłosiernego, a zdecydowanie więcej niewyrozumiałego, zazdrosnego i mało konsekwentnego. Ale każdy, kto odważył się podczas czytania poszczególnych Ksiąg na samodzielne myślenie to z pewnością zauważył, że nazywanie Boga, występującego na kartach Biblii, wszechwiedzącym to znacznie nadinterpretowane pojęcie.