27 Obserwatorzy
30 Obserwuję
dariuszkarbowiak1

Moje książki

Uwielbiam czytać, czasem piszę

Kupiec wenecki - Piotr Kamiński, William Shakespeare
"SALERIO
Dziesięćkroć chyżej Wenery gołębie
Lecą zatwierdzać nowych uczuć węzły,
Niźli dochować raz już danej wiary.
GRACJANO
Tak zawsze będzie. Kto wstaje od uczty
Z tym apetytem, z którym zasiadł do niej?"