27 Obserwatorzy
30 Obserwuję
dariuszkarbowiak1

Moje książki

Uwielbiam czytać, czasem piszę

Teraz czytam

Człowiek-Bóg, czyli o sensie życia
Luc Ferry
Z powrotem na ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich.
Andrzej Kajetan Wróblewski
Cynkowi chłopcy
Swietłana Aleksijewicz, Jerzy Czech
Ucho igielne
Wiesław Myśliwski
Miłość nie jedno ma imię
Pierre La Mure, Aleksandra Frybesowa
Przeczytane:: 107/552 stron
Widoczne uczenie sie dla nauczycieli - John Hattie
"Wiele ogólnokrajowych systemów oceniania wydaje się przywiązywać nadmierną wagę do poziomów osiągnięć. Nie twierdzę, że nie są one ważne, ale istotne jest to, jak każdemu uczniowi pomóc je zdobyć, biorąc pod uwagę jego indywidualny punkt wyjścia. Tak naprawdę nieodzowne są oba aspekty: określenie wymagań podstawy programowej dotyczących osiągnięć i dające się uzasadnić tempo robienia postępów. Jednak w przypadku nadmiernego nacisku na poziomy osiągnięć, szkoły, które na samym wstępie mają uczniów plasujących się powyżej normy, wydają się być najbardziej skuteczne i odwrotnie - szkoły, do których trafiają uczniowie plasujący się poniżej normy, będą sprawiały wrażenie mniej efektywnych. Jednak wysyłamy dzieci do szkoły po to, by wyszły poza to, co wiedziały i umiały na wstępie, zatem postępy to jedna z najważniejszych form mierzenia sukcesów szkoły."