27 Obserwatorzy
30 Obserwuję
dariuszkarbowiak1

Moje książki

Uwielbiam czytać, czasem piszę

Teraz czytam

Miłość nie jedno ma imię
Pierre La Mure
Magazyn do czytania, nr 3 (30) / lipiec 2018
Tokarczuk Olga
Przeczytane:: 22/92 stron
Duch króla Leopolda. Opowieść o chciwości, terrorze i bohaterstwie w kolonialnej Afryce
Adam Hochschild
Przeczytane:: 179/464 stron
Hannah Arendt i Martin Heidegger. Historia pewnej miłości
Antonia Grunenberg
Widoczne uczenie sie dla nauczycieli - John Hattie
"Wiele ogólnokrajowych systemów oceniania wydaje się przywiązywać nadmierną wagę do poziomów osiągnięć. Nie twierdzę, że nie są one ważne, ale istotne jest to, jak każdemu uczniowi pomóc je zdobyć, biorąc pod uwagę jego indywidualny punkt wyjścia. Tak naprawdę nieodzowne są oba aspekty: określenie wymagań podstawy programowej dotyczących osiągnięć i dające się uzasadnić tempo robienia postępów. Jednak w przypadku nadmiernego nacisku na poziomy osiągnięć, szkoły, które na samym wstępie mają uczniów plasujących się powyżej normy, wydają się być najbardziej skuteczne i odwrotnie - szkoły, do których trafiają uczniowie plasujący się poniżej normy, będą sprawiały wrażenie mniej efektywnych. Jednak wysyłamy dzieci do szkoły po to, by wyszły poza to, co wiedziały i umiały na wstępie, zatem postępy to jedna z najważniejszych form mierzenia sukcesów szkoły."